Privacy beleid

Stones 4 You treft passende technische organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en betalingen.

Stones 4 You bewaart geen betalingsgegevens. Al deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan Mollie.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Al uw gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekend dat de door u gegeven gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven.